Gedragsregels

Binnen Expertisecentrum Valora vinden wij het belangrijk dat we respectvol met elkaar omgaan. Als ervaringsdeskundigen stellen wij ons open (en daarmee kwetsbaar) op en uiteraard hopen we dat onze cliënten dat ook doen. Daarvoor is een veilige omgeving nodig waarin we elkaar kunnen vertrouwen. Om dit vorm te geven willen we je vragen akkoord te gaan met onderstaande afspraken. Deze afspraken gelden voor elk contactmoment, zowel face-to-face als online. Wanneer deze afspraken niet worden gerespecteerd zullen we in gesprek gaan en in het uiterste geval tot de conclusie moeten komen dat we de hulpverlening moeten stopzetten.

  1. Accepteer en respecteer de ander.
  2. Respecteer de mening van de ander.
  3. Doe geen racistische, seksistische of validistische uitspraken. Met validisme bedoelen we discriminatie, marginalisatie en stigmatisering van mensen met een fysieke, zintuiglijke of verstandelijk handicap, een chronische ziekte of een psychische aandoening of neurodivergentie.
  4. Schreeuw en scheld niet.
  5. Houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
  6. Geweld en/of dreigementen worden niet getolereerd.
  7. Kom niet ongewenst dichtbij en raak de ander niet tegen diens wil aan.
  8. Geef je eigen grenzen duidelijk aan en spreek de ander aan wanneer die over de gestelde grenzen gaat. Dit kan ook via de mail of door iemand die je vertrouwt.