Observatie & Advies

Wat?

Kinderen met Tourette, ADHD, angst, dwang en/of stemmingsproblemen worden niet altijd goed begrepen op school. Omdat wij persoonlijke ervaring hebben met deze aandoeningen, hebben wij sneller een betere indruk van wat de reden achter bepaald gedrag is. Door te observeren kunnen we zien waar het misloopt en wat er gedaan kan worden om de lessen voor iedereen soepeler te laten verlopen. Laura’s kennis en ervaring als leerkracht speelt hierin een grote rol. We nemen dan ook mee wat er mogelijk is in de klas en wat van een reguliere, sbo of so school verwacht kan worden. Ook houden we rekening met didactiek. Na een twee uur durende observatie volgt een adviesgesprek met school, leerkracht en waar van toepassing leerling of andere betrokkenen. De observatie, bevindingen en het advies worden vastgelegd in een verslag. Ons doel is altijd om voldoende advies op te nemen om nog even vooruit te kunnen.

Voor wie?

Scholen die graag willen dat iemand meekijkt die verstand heeft van Tourette, ADHD, angst, dwang, stemmingsproblemen en onderwijs. Het doel is in eerste instantie om te komen tot goed onderwijs voor de leerling en de rest van de klas. Ook kunnen wij meekijken of de huidige onderwijsvorm voor de leerling geschikt is en wat er verwacht kan worden van school.

Wat kost het?

Deze bedragen zijn excl. reiskosten en reistijd van 39ct per km vanuit Veldhoven en exclusief btw. Gemeenten en scholen betalen geen btw, particulieren wel.

Observatie & advies

€460

2u observatie
1u nabespreking
Observatie- en adviesverslag

Contact

Vul dit formulier in als er behoefte is aan observatie en advies op school. Heb je interesse in meer of weet je het nog niet zo goed? Dat is geen probleem. Wij nemen z.s.m. contact met je op en kijken samen verder.