Onze visie

Wij hebben Expertisecentrum Valora om een paar redenen opgericht. Ten eerste vinden we dat het niet nodig zou moeten zijn dat iedereen het wiel uitvindt. We zien vaak ouders en volwassen Touretters die al jaren zoeken naar de juiste begeleiding, maar deze nergens kunnen vinden. Dit komt enerzijds omdat het niet bestaat en anderzijds omdat ze niet weten waar ze moeten zoeken. Wij weten dat wel, want we draaien al jaren mee in de ‘Tourette wereld’, kennen de belangrijkste hulpverleners en weten uit eigen ervaring én ervaring van anderen wat kan helpen waar de reguliere zorg ophoudt.

Dit is meteen een mooi bruggetje naar de tweede reden waarom we Expertisecentrum Valora opgericht hebben: we vinden de reguliere zorg in Nederland vaak te beperkt. Door het systeem waar we in Nederland inzitten moet er veelal gefocust worden op één probleem of één symptoom. Om dit te behandelen bestaan er protocollen, welke uitgevoerd moeten worden. Daarna is het klaar. We zien aan alle kanten in de zorg dat men uit dit stramien willen breken, maar door het bestaande systeem is dit heel moeilijk. Met Valora doen we dat wel. We kijken naar de hele persoon en alle opties die mogelijk zijn. Heel concreet betekent dit dat tics behandeld kunnen worden met gedragstherapie of medicatie, maar dat bijvoorbeeld stress wegnemen of de focus verleggen ook heel goed kunnen werken. Dit zijn dingen die vanuit de GGZ vaak niet ondersteund mogen worden, waardoor je er weer alleen voor komt te staan. Wij kunnen deze ondersteuning wel bieden. We kijken naar wat er aan de hand is en wat de kern van de problemen is. We zetten maatwerk in om hiermee aan de slag te gaan. Soms komt daar een protocol bij kijken, soms niet. Soms zullen we je doorverwijzen naar een andere hulpverlener, bijvoorbeeld voor gedragstherapie. Maar soms ook niet. Maar net wat nodig is. Hierbij blijven we niet op het oppervlak, maar kijken we echt waar een probleem vandaan komt. We gaan naast je staan en doen ons best om te begrijpen wat er aan de hand is. Door onze eigen ervaringen lukt dit ons vaak beter dan hulpverleners zonder persoonlijke ervaring. 
 
Als laatste vinden we het belangrijk dat zorg niet stopt wanneer een protocol af is. We hebben te maken met langdurige aandoeningen, waarbij misschien na jaren weer iets opspeelt. Het is dan handig wanneer een hulpverlener de informatie gewoon al heeft en je je verhaal niet helemaal opnieuw hoeft te vertellen. Dit hebben wij altijd als erg prettig ervaren en we willen dit nu dan ook voor anderen bieden. Een afspraak met een ervaringsdeskundige is daarbij ook zo gemaakt, meteen naar de GGZ (met de wachtlijsten) of het ziekenhuis is een veel grotere stap. En mocht dat toch nodig zijn, dan helpen wij je daar alsnog heen te gaan.