Vergoedingen

Wij zijn van mening dat iedereen begeleiding moet kunnen krijgen, onafhankelijk van het geld wat je eraan kunt besteden. Dit is waarom wij voor de begeleiding die wij geven financiering aanvragen bij gemeentes en waar nodig scholen. We leggen graag beknopt uit hoe dit in zijn werk gaat, voor verdere informatie of om te overleggen mag je altijd bellen (040-2405128) of mailen (info@valora-expertise.nl).
 

Gemeentes

Voor begeleiding thuis hebben de gemeentes de taak gekregen om te zorgen dat iedere persoon in hun gemeente de begeleiding en zorg kan krijgen die diegene nodig heeft. In verreweg de meeste gevallen starten we daarom met een WMO-aanvraag. Wij helpen je daarbij door de aanvraag te doen in hoeverre dit wordt toegelaten door je gemeente. Sommige gemeentes stellen dat hun bewoners deze aanvraag zélf moeten regelen, omdat er anders belangenverstrengeling kan plaatsvinden. Andere gemeentes beseffen dat ouders/verzorgers of Touretters zelf al een heleboel op hun bordje hebben, en dat op het moment dat ze om hulp vragen bij ons er vaak al een behoorlijke opbouw aan spanning aan vooraf is gegaan. Zij laten ons een groot deel regelen en vragen enkel jullie toestemming of bellen een keer om de hulpvraag te bespreken. Het is afhankelijk van de gemeente hoe dit proces verloopt.

Scholen

Bij begeleiding op school is de school of het samenwerkingsverband verantwoordelijk voor de kosten. Scholen hebben de taak om passend onderwijs te bieden voor iedere leerling. Om ervoor te zorgen dat dit ook lukt heeft ieder samenwerkingsverband een budget passend onderwijs. Hiermee kan ontbrekende kennis en begeleiding ingekocht worden, bijvoorbeeld in de vorm van observaties of voorlichting. Scholen weten vaak zelf hoe zij aanspraak kunnen maken op dit budget en waarvoor ze het kunnen inzetten.

Contracten

We zullen ons de komende tijd bezig houden met contracten en aanbestedingen bij gemeentes, om te zorgen dat de hulpverlening simpeler en sneller kan worden opgestart. Aangezien wij landelijk werken wordt dit wel een hele operatie.

Totdat dit gelukt is zijn er verschillende wegen om financiering rond te krijgen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO):

  • Begeleiding op opdrachtbasis, waarbij we de benodigde uren vooruit factureren.
  • Begeleiding op PGB-basis.
  • Begeleiding als onderaannemer van een zorgverlener die gecontracteerd is.

Uurtarief

Wij geloven en weten uit ervaring dat het beter is om Touretters, ouders/verzorgers en betrokkenen eerst goede uitleg te geven en daarna duurzaam te begeleiden. In de praktijk betekent dat dat we meer contacturen met onze cliënten willen hebben. Hoe hoger ons uurtarief is, hoe meer we gezien worden als ‘specialistisch’, waardoor we niet de uren kunnen maken die we zouden willen maken.

Hoeveel uren dit zijn varieert echt per situatie, zo begeleiden we bijvoorbeeld ook jeugdigen die aan één uur per twee weken voldoende hebben. In de praktijk werken we in de meeste gezinnen met een observatieperiode van drie maanden waarin we vier uur per week contact willen hebben en willen observeren, voorlichten en adviseren. In de maanden daarna blijven we zo’n twee uur per week in contact met de cliënt, ouders/verzorgers en andere betrokkenen om te zorgen dat alle nieuwe informatie kan landen en beklijft. Deze werkwijze heeft ertoe geleid dat we gekozen hebben om ons uurtarief te baseren op individuele begeleiding en niet op specialistische ambulante begeleiding of GGZ.

Samenwerking

In sommige gevallen werken we samen met tic-therapeuten, neurologen, psychiaters, psychologen of andere behandelaren. Op deze manier zorgen we dat aangeleerde vaardigheden ook thuis doorgezet worden. De omstandigheden maken hoeveel uren er nodig zijn. Een voorbeeld hiervan is dat het opstarten van een intensief therapietraject vanuit de GGZ kan leiden tot het afschalen (omdat het anders teveel is) óf juist het opschalen (zodat we thuis mee kunnen begeleiden in het proces) van onze begeleiding. Ook in gezinnen waar kinderen in twee systemen opgroeien zijn soms meer uren nodig. Hier kijken we samen zorgvuldig naar.